In het najaar van 2011 publiceerde Paul Claes zijn honderdste boek. Het Poëziecentrum organiseerde naar aanleiding hiervan in februari 2012 een tentoonstelling rond het werk van deze literaire duizendpoot. De tentoonstelling, samengesteld door Johan Velter, toonde alle uitgaven die verschenen zijn bij reguliere uitgeverijen, maar ook tal van bibliofiele edities. Behalve het eigen werk van Paul Claes belichtte de tentoonstelling ook een aantal werken die als pendant of inspiratiebron bij het werk van Claes gelden.

De tentoonstelling werd op 3 februari 2012 geopend met een vraaggesprek tussen Paul Claes en Luc Devoldere (Ons Erfdeel).

Collectie-items