Poëziecentrum is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de thema's, evenementen en collectiegegevens die op Paukeslag getoond worden. Dit is de verantwoordelijkheid van de partners van Poëziecentrum, die ook eigenaar zijn van de gepubliceerde collectiegegevens.

We hebben ernaar gestreefd de wettelijke bepalingen in verband met de intellectuele eigendom van de data op Paukeslag te respecteren. Indien u denkt dat het auteursrecht van een maker of zijn/haar erfgenamen is geschonden of indien u meent dat het portretrecht is geschonden, neem dan contact op met het Poëziecentrum.

Bepaalde data op Paukeslag genieten auteursrechtelijke bescherming. Bij elk item op het platform wordt aangegeven of en in welke mate beelden mogen worden gedownload, gebruikt, gekopieerd of bewerkt via de vermelding van een Creative Commons licentie (of de afwezigheid daarvan). Meer informatie hierover vind je bij onze gebruiksvoorwaarden. Respecteer de rechten van de dichters, organisaties en andere rechthebbenden. Contacteer Poëziecentrum bij enige twijfel.