Paukeslag wil als digitaal platform voor levend poëzie-erfgoed de mogelijkheid aanbieden om haar materiaal te hergebruiken en te verspreiden. Daarom wordt waar mogelijk een Creative Commons licentie toegekend aan het online materiaal.

Er zijn zes Creative Commons licenties in gebruik. Deze staan verschillende vormen van hergebruik en verspreiding toe en stellen daarbij verschillende voorwaarden. Klik op het pictogram om de gebruiksvoorwaarden van de bijhorende licentie te bekijken.

 

(CC BY 2.0)
Creative Commons - Naamsvermelding 2.0

(CC BY-SA 2.0)
Creative Commons - Naamsvermelding-Gelijk Delen 2.0

(CC BY-NC 2.0)
Creative Commons - Naamsvermelding-Niet Commercieel 2.0

(CC BY-NC-SA 2.0)
Creative Commons - Naamsvermelding-Niet Commercieel-Gelijk Delen 2.0

(CC BY-ND 2.0)
Creative Commons - Naamsvermelding-Geen Afgeleide Werken 2.0

(CC BY-NC-ND 2.0)
Creative Commons - Naamsvermelding-Niet Commercieel-Geen Afgeleide Werken 2.0

 

Indien je materiaal met een CC licentie bewerkt moet je het daaruit ontstane werk dezelfde of een gelijksoortige licentie toekennen. Dit betekent dat je een bewerking of adaptatie van materiaal op Paukeslag onder één van de bovenstaande licenties ook dient te verspreiden onder die Creative Commons licentie. Bij gebruik van afbeeldingen, bewegend beeld of audio bij in Paukeslag opgenomen werken vermeld je 'Bron: Paukeslag.be' en de naam van de instelling die het werk bewaart. Bijvoorbeeld: 'Bron: Paukeslag.be | Poëziecentrum'.

Materiaal op Paukeslag waarbij de vermelding 'Geen Creative Commons - Alle rechten voorbehouden' te lezen is, is niet geschikt voor hergebruik. Respecteer deze vermelding. Poëziecentrum aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor misbruik van de beelden of voor rechten of aanspraken die uit het gebruik van deze beelden voortvloeien.

Neem contact op met Poëziecentrum indien je materiaal in een groter formaat wenst te hergebruiken.