Paukeslag. Digitaal platform voor levend poëzie-erfgoed is een multimediaal platform voor de ontsluiting van poëzie-erfgoed.

Zowel het poëzie-erfgoed dat uit de werking van literaire organisaties voortkomt als het poëzie-erfgoed dat erfgoedinstellingen verzamelen en deskundig bewaren, wordt via Paukeslag zichtbaar gemaakt voor het grote publiek.

Door niet enkel oog te hebben voor de grote organisaties van vandaag, maar ook voor prille initiatieven met potentieel voor de toekomst kiest Paukeslag uitgesproken voor levend poëzie-erfgoed. Dit spreekt de keuze om ook materialen van organisaties met een ondertussen opgeheven werking op te nemen echter niet tegen. Door te voorkomen dat archieven boordevol fascinerend materiaal verdwijnen samen met de culturele organisatie waarbinnen ze ontstonden, biedt Paukeslag poëzie-erfgoed een tweede leven. Het poëzie-erfgoed van gisteren wordt inspiratie voor het poëzie-erfgoed van morgen.

Paukeslag werd opgestart onder coördinatie van Poëziecentrum en initieel gefinancierd aan de hand van subsidies van zowel de Nederlandse Taalunie als het agentschap Kunsten en Erfgoed. Bovenal werd het platform echter gerealiseerd dankzij de samenwerking met heel wat organisaties uit het literaire middenveld uit Vlaanderen, Nederland en Zuid-Afrika.


Contactgegevens

Project Paukeslag
Vrijdagmarkt 36
B-9000 Gent
België

T +32 (0)9 225 22 25
E bibliotheek@poeziecentrum.be