Vakgroep Letterkunde/Afdeling Nederlands - UGent

De Vakgroep Letterkunde/Afdeling Nederlands (UGent) richt zich voor de moderne literatuur onder meer op de studie van de negentiende- en twintigste-eeuwse poëzie van de Lage Landen. In de opleiding Taal- en Letterkunde wordt de cursus 'Van Alphen tot Van Bastelaere. Twee eeuwen poëziegeschiedenis van de Lage Landen 1800-2000' aangeboden. In werkcolleges, (onderzoeks)seminaries en mastervakken worden specifieke casussen m.b.t. het levende poëzie-erfgoed bestudeerd.In het academiejaar 2014-15 wordt voor het werkcollege Nederlandse Letterkunde V onderzoek verricht naar de constructie van poëziebeelden in en het redactionele poëziebeleid van Vlaamse interbellum- en naoorlogse periodieken. Het resultaat wordt in een virtuele expositie op het multimediale platform voor het poëzie-erfgoed aangeboden.

Contactgegevens

Vakgroep Letterkunde/Afdeling Nederlands - UGent
Blandijnberg 2
B-9000 Gent
België

T +32 (0)9 264.40.66
E Yves.TSjoen@UGent.be

Collecties van deze partner