Literaire middag waarin schrijvers en dichters bediscussiëren welke moderne boeken over honderd jaar nog steeds gelezen zullen worden.

Collectie-items