In het kader van de zomercursus Nederlands van de Nederlandse Taalunie, ingericht door Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UGent) ontvangt Poëziecentrum twee stagiairs.

De Oostenrijks student Georg Sandner onderneemt onder leiding van Prof.Dr. Yves T'Sjoen een imagologisch deelonderzoek naar de aanwezigheid van de poëzie van de nobelprijswinnaar Hermann Hesse in de Lage Landen.

Onder het motto ‘Het buitenland bekeken’ – naar de titel van een themanummer van het academische tijdschrift Nederlandse Letterkunde (2006) – gaan de student na hoe de beeldvorming van Hermann Hesse in het Nederlands tot vandaag is verlopen.

Op basis van bronnenmateriaal gevonden in het documentatiecentrum van Poëziecentrum(dichtbundels, recensies, krantenknipsels, tijdschriftartikels, ...) geeft hij een korte neerslag van zijn onderzoek op Paukeslag

Collectie-items