Het tijdschrift daele was een eenmanstijdschrift dat uitgegeven werd van februari 1966 tot oktober 1968 door Jan Emiel Daele. Het is één van de gestencilde tijdschriften die in de tweede helft van de twintigste eeuw bijgedragen hebben tot de positionering van de vernieuwende literatuur in Vlaanderen.

Collectie-items