In de Yang Poëzie Reeks, verbonden aan het literaire tijdschrift Yang, verschenen vanaf 1969 tot in 1991 niet minder dan 144 dichtbundels. Op die manier schreef het een mooi hoofdstukje (mee) aan de Vlaamse poëziegeschiedenis.

In het jaar 2016 was het een kwarteeuw geleden dat reeks werd stopgezet. Om stil te staan bij dat jubileum opende op 5/2/2016, tevens de tachtigste verjaardag van een van de founding fathers van de reeks, Julien Vangansbeke, een twee weken durende hommage-tentoonstelling in de bibliotheek van Harelbeke.

Op de vernissage droegen verschillende Yang-dichters eigen recent werk voor alsook één gedicht uit een Yang-bundel. Op de tentoonstelling zelf werden Yang-bundels gepresenteerd, maar ook het plastisch werk van enkele dubbelkunstenaars was er te bewonderen.

Collectie-items