De Meridiaan. Tweemaandelijks tijdschrift voor kunst en letteren, vanaf het tweede nummer van de vierde jaargang De Kunst-meridiaan, is in 1951 opgericht door Clara Haesaert, Hugo Walschap, Jan van den Weghe en Maurice Wyckaert. Het tijdschrift heeft zes jaargangen bestaan. Nochtans werd De Meridiaan oorspronkelijk opgericht als reactie op een artikel van Buckinx (1950). Buckinx bestempelde de jongeren namelijk als ‘te tam’. De redactie trachtte met De Meridiaan het tegendeel aan te tonen: het tijdschrift was voor jongeren een spreekbuis.

In De Meridiaan kwamen diverse kunstvormen aan bod: proza en poëzie waren in elk nummer aanwezig , maar gaandeweg speelde ook de beeldende kunst een belangrijke rol in het tijdschrift.

De poëzie heeft een niet te onderschatten aandeel in De Meridiaan: een honderdtal dichters publiceerden in het blad. Tot de medewerkers behoren onder anderen Clara Haesaert, Pieter de Prins, Pieter Aerts, Chris Yperman, Hugues C. Pernath en Paul Snoek. De literaire bijdragen waren in de beginjaren nog niet uitgesproken experimenteel, maar in de programmatische tekst Avant-Garde poëzie. De breuk tussen taal en gedachten van Pieter de Prins (1954, vierde jaargang) plaatst het tijdschrift het experiment wel resoluut boven een klassieke literatuur. De Prins looft de diepgang van experimentele poëzie: “Ziet u hoe rijk deze doorleefde poëzie is! Geen literatuur, geen laddertjes! […] Deze poëzie zindert van leven omdat in elk woord de harteslag van de dichter hoorbaar is.”.

In 1960 is het tijdschrift opgedoekt als gevolg van Clara Haesaerts benoeming tot rijksambtenaar op de dienst Letteren van het ministerie van cultuur. In de negen jaar dat De Meridiaan heeft bestaan was het tijdschrift een niet te onderschatten katalysator voor de opleving van de experimentele poëzie in Vlaanderen.


Het onderzoek naar De Meridiaan kadert in de werkcolleges 'Nederlandse Letterkunde V' van de Universiteit Gent onder begeleiding van Prof. Yves T'Sjoen.

Deze tentoonstelling wordt uitgewerkt tijdens het najaar van 2014.

Collectie-items