Antwerpen heeft een officiële stadsdichter sinds 2003, Rotterdam sinds 2007. In beide steden organiseren we een stadsdichtersavond waar poëzie in dienst van de stad centraal staat. Stadsdichters dragen gedichten voor en met hen en andere betrokkenen bespreken we zin en onzin van het stadsdichterschap. Wat is de meerwaarde van de stadsdichter voor stad, dichter en poëzie? Waarin verschilt het stadsdichterschap in Antwerpen en Rotterdam? Met huidig stadsdichters Daniël Dee (Rotterdam) en Stijn Vranken (Antwerpen) voormalig stadsdichters Bernard Dewulf, Joke van Leeuwen en Jana Beranová. Moderator van de avond in Antwerpen: Pat Donnez.

Collectie-items