De Periscoop

“Het is nieuw, het is jong!” Onder die reclameslogan wordt het maandblad De Periscoop. Spiegel van het literair en artistiek leven, rond 1959 door redactiesecretaris Karel Anthierens aangeprezen. Het blad dat in 1950 voor het eerst in Charleroi werd uitgegeven door de gerenommeerde letterkundige René Felix Lissens had inderdaad de ambitie om de specialisten het meest recente ‘neusje van de zalm te bieden’, maar een grootschalige doorbraak zat er voor het maandblad helaas niet in.

Nochtans zat het tijdsgewricht te wachten op revolutie. Rond 1953 werd De Tafelronde opgericht, wat later in 1955 Gard Sivik. Maar het bleef wachten op figuren die de moed zouden hebben om mee in het experiment te stappen. Een van die vooraanstaande experimentelen was Adriaan De Roover. Hij grijpt het themanummer van 1959 aan om het kleurloze maandblad met veel liefde te provoceren. Hoe was het immers mogelijk dat zijn generatie geen aandacht kreeg in het blad dat pretendeerde 'nieuw' en 'jong' te zijn? 

De Periscoop deed inderdaad niet mee aan revolutionaire culturele, noch politieke manifesten. En toch bekende de redactie af en toe kleur. Bij de publicatie van Hugo Claus' debuutroman De Metsiers, die over controversiële themata zoals abortus handelt, beslist de redactie om toch kolommen aan dit spraakmakende werk te wijden. Nu ja, 'de redactie' kent geen vaste kern, maar heeft een sterk variërende dynamiek. Het is dan ook mogelijk voor dichters van allerlei strekking om - vooral in het avant-gardenummer van het blad - hun zegje te doen. Maar hoe zag die wisselwerking eruit tussen De Roover als theoreticus en Lissens als academicus? Kunnen we van een soort kruisbestuiving spreken? Op deze en andere vragen hoopt deze tentoonstelling u een antwoord te bieden. 

Dit onderzoek naar De Periscoop kadert in de werkcolleges 'Nederlandse Letterkunde V' van de Universiteit Gent onder begeleiding van Prof. Yves T'Sjoen.