Bibliografie

- Van Dixhoorn, A. (2004). Repertorium van rederijkerskamers in de Noordelijke Nederlanden 1400 - 1650

- Van Bruaene, A. (2008). Om beters wille: rederijkerskamers en de stedelijke cultuur in de Zuidelijke Nederlanden 1400-1650. Amsterdam University Press.

- Van Bruaene, A. Repertorium van rederijkerskamers in de Zuidelijke Nederlanden en Luik 1400 - 1650.

- Algemeen Letterkundig Lexicon (2012). geraadpleegd op: https://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/index.php

Ramakers, B. A. (Ed.). (2003). Conformisten en rebellen: Rederijkerscultuur in de Nederlanden (1400-1650). Amsterdam University Press.