De Haagspelen en het Landjuweel

De rederijkerskamers waren initieel kleine en elitaire groepjes, maar de groeiende populariteit van het fenomeen leidde tot het organiseren van regionale, nationale en internationale dichtwedstrijden die het allure van de kamers groter maakten. 

Het Landjuweel werd geïntroduceerd in de vijftiende eeuw om het samenhorigheidsgevoel binnen het regionale rederijkersnetwerk te versterken. 

Het Landjuweel werd georganiseerd in de thuisstad door de rederijkerskamer die het voorgaande jaar de prijs voor het beste esbattement kon verzilveren. De Landjuwelen werden georganiseerd in een cyclus van zeven, waar zeven zilveren schalen uitgedeeld werden. Wanneer een van de deelnemende kamers een zilveren schaal kon bemachtigen, mochten zij het volgende Landjuweel in de cyclus organiseren. Dit werd herhaald tot de cyclus van zeven wedstrijden afgerond werd en de  cyclus opnieuw kon beginnen. 

Een landjuweel duurde meestal enkele dagen en speelde zich niet alleen binnenskamers af.  De intocht van de deelnemende rederijkers in de stad van de organiserende kamer was bijvoorbeeld een publiek feest.

Uitnodiging van de Kamer van de Violieren voor het landjuweel van 1561 te Antwerpen.
Titelpagina van een boekje dat gepubliceerd werd na het Haagse Landjuweel in 1608.

Haagspelen waren de niet-officiële dichtwedstrijden die georganiseerd werden door de rederijkers van de zestiende eeuw. Ze hadden meestal een beperkte regionale spreiding en ook ‘onvrije’ of niet-geconfirmeerde rederijkerskamers konden eraan deelnemen, naast de officiële Kamers van Rhetorike.

Haagspelen kwamen vooral voor in Brabant.