Overzicht van alle gebruikte bronnen

Beekman, K. (2010). Historische avant-garde en modernisme. In: Van romantiek tot postmodernisme: opvattingen over Nederlandse literatuur; G.J. Bork & N. Laan (redactie). Bussum: Coutinho, 203-239.

Brems, E. (2003). De Tijdstroom (1930-1934) ‘De opbouw ener persoonlijker en menseliker kunst’. TNTL: nr. 119. 74- 87.     

Buckinx, Pieter G. (1931) Kronieken. Kroniek der Poëzie. De Tijdstroom II, augustus 1931,508-510.   

Buckinx, Pieter G. (1931) ‘Kronieken. Nederlandse Poëzie, Onze Jongste Lyriek’. De Tijdstroom II, december 1931, 118-126.     

Demedts, A., L. Lagasse, P.G. Buckinx, et al. (red.) (1933). Poeties bericht der post-ekspressionistiese generatie.      

Inghelbrecht, B. (1998-1999). De Vlaamse literaire periodieken van het interbellum: cherchez la femme. [masterproef]. Gent: Universiteit Gent.

Schoolmeesters, J. (1986). ‘P.G. Buckinx’. Kritisch literair lexicon (Deel 3), 1-13.

Walschap, G. ‘Waar blijven de jongeren?’. Dietsche Warande en Belfort., januari 1936.