Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren is een veel gebruikte website over de Nederlandse literatuur, taal en cultuurgeschiedenis. De site bevat literaire teksten uit heden en verleden, secundaire literatuur en aanvullende informatie als biografieën, portretten en hyperlinks. Daarnaast bevat de DBNL een groot aantal studies en primaire bronnen op het brede terrein van de cultuurgeschiedenis in het Nederlandse taalgebied.

De DBNL is een uit 1999 stammend initiatief van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Met ingang van 2015 is de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag verantwoordelijk voor de website en voor het digitaliseringsprogramma. Bij de inrichting en uitvoering hiervan wordt samengewerkt met de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. De Nederlandse Taalunie is momenteel de belangrijkste financier van de DBNL.

Andere websites die door de DBNL zijn ontwikkeld zijn:
www.literatuurgeschiedenis.nl
www.willemfrederikhermans.nl
www.mennoterbraak.nl
www.eduperron.nl

Contactgegevens

Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
Prins Willem-Alexanderhof 5
2595 BE Den Haag
Nederland

T +31 70 314 09 24
E post@dbnl.org
W www.dbnl.org

Collecties van deze partner