Poëziecentrum

Het Poëziecentrum is een documentatie-, studie- en informatiecentrum voor Nederlandstalige poëzie, anderstalige poëzie in Nederlandse vertaling en Zuid-Afrikaanse poëzie (geschreven in het Afrikaans).

Het Poëziecentrum werd opgericht in 1980. Momenteel berust de werking op vijf pijlers: een documentatiecentrum, Poëziekrant (tijdschrift), een uitgeverij, een activiteitenwerking en een shop. Het documentatiecentrum van het Poëziecentrum is een erfgoedbibliotheek en omvat diverse deelcollecties: dichtbundels, tijdschriften, secundaire literatuur, krantenknipsels, AVM-collectie (VHS, DVD, CD, geluidscassettes, LP's/singles, 16 mm banden, diskettes) en non-book materiaal.

Het werkingsgebied van het Poëziecentrum is het volledige Nederlandstalige taalgebied en bij uitbreiding Zuid-Afrika. De missie van het Poëziecentrum is om zoveel mogelijk mensen op een laagdrempelige manier in contact te brengen met poëzie.

Contactgegevens

Poëziecentrum
Vrijdagmarkt 36
9000 Gent
België

T +32(0)9 225 22 25
E bibliotheek@poeziecentrum.be
W www.poeziecentrum.be

Collecties van deze partner