PACKED vzw

PACKED vzw fungeert als een loket waar onder andere kunstenaars, musea en erfgoedinstellingen terecht kunnen voor advies over diverse aspecten van het omgaan met digitaal erfgoed.

PACKED vzw wil als expertisecentrum digitaal erfgoed een centrale rol opnemen om in Vlaanderen de vorming van kennis, ervaring en deskundigheid omtrent digitalisering en digitale archivering te centraliseren én de opgebouwde kennis, ervaring en deskundigheid te verspreiden. Het expertisecentrum wil zo de kwaliteit en de doeltreffendheid van de acties op het vlak van digitalisering en digitale archivering in het ruime cultureel erfgoedveld verbeteren en bewaken. PACKED vzw bouwt de reeds aanwezige kennis, ervaring en deskundigheid omtrent het creëren, beheren en toegankelijk maken van digitale collecties verder uit.

Op de CEST-website vind je richtlijnen, praktische tips en software informatie om je daar bij te helpen: www.projectcest.be.

Op de SCART-website kom je meer te weten over de preservering van audiovisuele kunsten en erfgoed: www.scart.be.

Op de TRACKS-website vind je de Toolbox en Richtlijnen voor Archief- en Collectiezorg in de Kunstensector: www.projecttracks.be.

Contactgegevens

PACKED vzw
Delaunoystraat 58, bus 23
1080 Brussel
België

T +32 (0)2 217 14 05
E info@packed.be
W packed.be