Schrijversgewijs

Schrijversgewijs is een compendium van bio- bibliografieën van individuele auteurs uit de Vlaamse letterkunde van +/- 1830 tot heden, waarbij bijzondere aandacht besteed wordt aan de kwaliteit van de bibliografieën.


Maar ‘Schrijversgewijs’ heeft ook een literair-historische insteek.  De rubriek ‘contextueel’  bvb werpt een blik op hoe die auteurs zich tot een bredere maatschappelijke verwevenheid verhouden.


‘Schrijversgewijs’ is een open project:  De keuze van de schrijvers gebeurt neutraal zonder vooroordeel of voorkeur.  Aan welke kant schrijvers stonden tijdens de twee wereldoorlogen of tot welke zuil ze in de 19de , begin 20ste eeuw behoorden, speelt geen enkele rol.  Ook Franstalig schrijvende Vlamingen krijgen hun plek.  Wat telt is: zijn ze een schakel in de Vlaamse schrijverstraditie of zijn ze dat geweest.


Tenslotte: ‘Schrijversgewijs’ is  een onvoltooid werk, waarin jaar na jaar lemma’s worden verrijkt, auteurs toegevoegd.  Uiteraard zal dat zo blijven.  

Idee en beheer: Jan Venderickx

Contactgegevens

Schrijversgewijs
Sander de Vosstraat 116
B-2500 Lier
België

T +32(0) 422.55.43
E janvenderickx@skynet.be
W www.schrijversgewijs.be