terug

Color Field Poetry - Renaat Ramon

cover-colour.jpg
sonnet VII.jpg
sonnet XIX.jpg

Color-Field Poetry is een bundel visuele poëzie van Renaat Ramon. De bundel omvat 31 vellen en bevat de cycli 'Blinde stem' (4 zwarte sonnetten) en de sonnettencyclus 'Color-Field Poetry' (22 kleursonnetten).

De bundel werd gezet door Lieve Terrie en uitgegeven in opdracht van Velvet vzw. De oplage bedraagt 120 genummerde en gesigneerde exemplaren.

Type
boek
Onderwerp
Renaat Ramon
Bewaarinstelling
Poëziecentrum
Datum van creatie
1999
Medewerker
Terrie, Lieve
Materiaal/Afmetingen
papier
300 x 300 mm
31 vellen
Rechten
Geen Creative Commons - Alle rechten voorbehouden

Gerelateerde items