Maria Sesselle stuurde Anton Vlaskop, pseudoniem van Arthur Tettelin-Lerno enkele gedichten op ter zijner attentie.

Collectie-items