Op 17 maart 2005 gaf Anton Vlaskop een muzische Les over het schrijven van gedichten. In het 5e leerjaar A en B van het O.L.Vrouwcollege van Lokeren, gelegen in de H.-Hartlaan, leerden de leerlingen het begrip 'metafoor' gebruiken in een gedicht. Anton Vlaskop had voor elke leerling een map aangemaakt met voorbeeldgedichten, alsook een kaartje met spreuk van Guido Gezelle en Pablo Neruda.

Collectie-items