“Gevaarlijke kunst die taboes doorbreekt en grenzen opent”

Oor de digbundel van Antjie Krog – “Medeweten” en de vertaling daarvan naar het Nederlands

In het kader van de zomercursus Nederlands 2018 van de Nederlandse Taalunie, ingericht door Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UGent) ontvangt Poëziecentrum de stagiaire Lumé Venter (Universiteit Stellenbosch).


Lumé Venter onderneemt een imagologisch deelonderzoek naar de receptie van de dichtbundel Mede-wete van de Zuid-Afrikaanse dichter Antjie Krog in de Lage Landen.

Onder het motto ‘Het buitenland bekeken’ – naar de titel van een themanummer van het academische tijdschrift Nederlandse Letterkunde (2006) – gaat de studente na hoe de beeldvorming van de bundel Mede-wete van Antjie Krog in het Nederlands tot vandaag is verlopen.

Op basis van bronnenmateriaal gevonden in het documentatiecentrum van Poëziecentrum(dichtbundels, recensies, krantenknipsels, tijdschriftartikels, ...) geeft zij een korte neerslag van haar onderzoek op Paukeslag