Microkosmos van het nieuwe Zuid-Afrika

Antjie Krog op bezoek in Poëziecentrum

Gesprekken die vaak in Zuid-Afrika worden gevoerd, krijgen nu de kans om over de internationale grenzen heen te worden gedeeld. Dus ter ondersteuning van Krogs uitspraak dat kunst altijd gevaarlijk moet zijn, taboes doorbreken en grenzen openen. Ze biedt buitenstaanders de kans om vanuit het oogpunt van een kunstenaar een soort microkosmos van het nieuwe Zuid-Afrika te ervaren.

De kracht van de bundel, alsook de Nederlandse en Engelse vertaling, is meer dan wat de lezer kan afleiden uit uitspraken van Krog. Door haar werk te vertalen, is haar leerproces als Afrikaanse vrouw nu beschikbaar in verschillende taal- en cultuurgebieden.