Inleiding

Voorpagina De Meridiaan, jaargang 1, nummer 2

De Meridiaan. Tweemaandelijks tijdschrift voor kunst en letteren, vanaf het tweede nummer van de vierde jaargang De Kunst-meridiaan, is in 1951 opgericht door Clara Haesaert, Hugo Walschap, Jan van den Weghe en Maurice Wyckaert. Het blad ontstond eerder toevallig, maar verschijnt uiteindelijk negen jaar lang. Hoewel verschillende kunstvormen aan bod komen, heeft de poëzie een considerabel aandeel in het tijdschrift.

De redactie heeft oorspronkelijk geen echt programma betreffende de poëzie, maar in de vierde jaargang publiceert ze alsnog een manifest waarin haar keuze voor de experimentele poëzie verdedigd wordt. Het is dan ook interessant om te zien welke poëzie in De Meridiaan verscheen voordat de redactie dat manifest publiceerde: gaat het altijd om dezelfde poëzie die in de programmatische tekst voorop gesteld wordt? Is er met andere woorden een verschuiving op te merken in de gepubliceerde poëzie door de jaargangen heen?

Deze tentoonstelling zal de redactie en het ontstaan van De Meridiaan bespreken, waarna het manifest van het tijdschrift bekeken wordt. Ten slotte werpt de tentoonstelling een blik op de poëzie in De Meridiaan.