Redactie De Meridiaan - collectie Letterenhuis.jpg
Portret Clara Haesaert.jpg

Zes jaargangen (1951-1960) lang verscheen het tijdschrift De Meridiaan, een literair tijdschrift voor kunst en letteren dat tweemaandelijks gepubliceerd werd. In 1955 verandert de naam in De Kunst-meridiaan om zo verwarring te vermijden.

Door de jaren heen kent De Meridiaan een stabiele redactie. De harde kern, bestaande uit oprichters Clara Haesaert, Hugo Walschap, Jan van den Weghe en Maurice Wyckaert, blijft de zes jaargangen lang grotendeels op post. Vanaf de tweede jaargang vervoegt Erik van Ruysbeek de redactie, en Pieter De Prins komt er vanaf de vierde jaargang bij. Andere nieuwe redactieleden zijn Maurits Bilcke, Frans Babylon en Nico Verhoeven. De redactie wordt vanaf de tweede jaargang onderverdeeld in verschillende secties: letteren, plastische kunsten, Nederland en Belgisch Kongo.

Het tijdschrift brengt haar laatste nummer in 1960 uit, waarna het opgedoekt wordt omdat redactielid Clara Haesaert tot rijksambtenaar binnen de dienst Letteren en Dramatische Kunst benoemd wordt. Om deontologische redenen zet de redactie dan een punt achter het blad.