Poëzie in De Meridiaan

In De Meridiaan kwamen verschillende kunstvormen aan bod, zoals proza, poëzie en beeldende kunst. De poëzie heeft een niet te onderschatten aandeel in het tijdschrift: in elk nummer zijn meerdere gedichten te vinden. Ook publiceert de redactie af en toe speciale nummers, waarvan enkele volledig aan poëzie zijn gewijd.

De redactieleden van De Meridiaan kozen er pas in de vierde jaargang voor om expliciet de keuze te maken voor wat zij de ‘experimentele poëzie’ noemen. De in De Meridiaan gepubliceerde gedichten weerspiegelen die keuze: ze worden steeds meer ‘experimenteel’ door de jaargangen heen. Zo kan het merendeel van de gedichten die in de eerste jaargang gepubliceerd werden eerder als ‘klassiek’ worden beschouwd: ze hechten nog veel belang aan voorschriften en regels. Er zijn in die eerste jaargang uiteraard ook gedichten verschenen die wel de ‘experimentele’ kant opgaan, maar ze zijn in de minderheid. Vanaf de tweede jaargang verschijnen er al meer ‘experimenteel’ ogende gedichten in De Meridiaan. Ook in de derde jaargang gaat de aanwezigheid van het ‘experiment’ in stijgende lijn. In de eerste drie jaargangen van De Meridiaan valt dus voornamelijk een mengeling van ‘klassieke’ en ‘experimentele poëzie’ te vinden. Naarmate de nummers gepubliceerd worden, gaat het blad steeds meer de ‘experimentele’ richting uit, met als hoogtepunt de tekst van Pieter De Prins.

Vanaf de vierde jaargang uit de redactie zich expliciet ‘experimenteel’. Dit doen ze onder andere met de publicatie van een speciaal nummer: De jongste Vlaamse poëzie (vierde jaargang). Daarin publiceren enkele personen die wij tot op vandaag nog in verband brengen met ‘moderne poëzie’: Hugues C. Pernath ([Gedichten]), Paul Snoek (Makakkenwijsheid), Gust Gils (Derwijze dat)…

In de laatste twee jaargangen heeft de ‘experimentele poëzie’ het overwicht op de ‘klassieke’ in De Meridiaan. Het is wel zo dat het tijdschrift dan over haar hoogtepunt heen is. Dit neemt uiteraard niet weg dat er nog veel ‘moderne’ gedichten verschijnen.

Voorpagina De Kunstmeridiaan.jpg