Speciaal nummer: 'De jongste Vlaamse poëzie'

Inhoudstabel speciaal nummer over Jongste Vlaamse poëzie - jaargang 4 nummer 3.jpg
Gedicht Februari-Logarithmen jan Yperman - jaargang 4 nummer 3.jpg

De jongste Vlaamse poëzie is een speciaal nummer dat de redactie uitgaf in de vierde jaargang. In dit nummer publiceren onder andere Paul Snoek, Hugues C. Pernath en Gust Gils gedichten. Dit nummer is het hoogtepunt van De Meridiaan dankzij de grote namen en de prachtige ‘experimentele’ gedichten. De theorie van De Prins wordt in dit nummer omgezet naar de praktijk.

Het gedicht Februari-logarithmen van Chris Yperman is misschien wel het nadrukkelijkste ‘experimentele’ gedicht uit het nummer: Yperman speelt met de typografie om sommige verzen te beklemtonen. Het gedicht staat vormelijk dus ver af van de classicistische poëzie. Ook inhoudelijk beantwoordt het gedicht aan De Prins’ opgesomde kenmerken.