Ken je plaats!

Anna Bijns, de 'Prinses der Rederijkers' of ondergewaardeerd talent? 

Het samenhorigheidsgevoel in de Rederijkerskamers was enkel van toepassing op exclusief, mannelijk publiek: vrouwen, die in sommige gevallen getalenteerder waren dan hun mannelijke tijdgenoten, werden onder geen beding toegelaten tot de rederijkerskamers. 

Portret Anna Bijns

Een voorbeeld van de exclusiviteit in de rederijkerscultuur is Anna Bijns, die een pioniersrol speelde in het Middelnederlandse literatuurbedrijf. 

Anna Bijns was een van de meest getaleenteerde dichters uit de overgangsperiode tussen middeleeuwen en renaissance. In de zestiende eeuw publiceerde zij als eerste vrouwelijke schrijfster verschillende volwaardige dichtbundels. Bovendien speelde ze met haar religieuze teksten een vooraanstaande rol in de katholieke contra-reformatie. 

Bijns wordt in verschillende literatuurgeschiedenissen gekroond tot 'de Prinses der Rederijkers'. Een vreemde titel aangezien de schrijfster niet toegelaten werd tot de rederijkerscultuur.

De Prinses der Rederijkers overtrof met haar refreinen het werk van al haar tijdgenoten. Met andere woorden was Anna Bijns een exempel van een cultuur waarin ze niet toegelaten werd. Ondanks haar talent werd Bijns niet toegelaten deel te nemen aan de grote wedstrijden, zoals de Landjuwelen

Karikatuur Anna Bijns