De Tijdstroom: ontstaansgeschiedenis en medewerkers.

 • Jan Vercammen.gif

  Jan Vercammen

   

 • René Verbeeck.gif

  René Verbeeck 

 • J. Decroos.gif

  Jérôme Decroos

 • Urbain van de Voorde 2.gif

  Urbain van de Voorde

 • Albe.gif

  Albe

 • 14480p.gif

  André Demedts

 • Tijdstroom kaft.jpg

  Voorpagina van De Tijdstroom

Jan Vercammen.gif

Jan Vercammen

 

Het tijdschrift De Tijdstroom werd opgericht in 1930 en stond onder de redactie van Pieter Geert Buckinx, André Demedts, Lode Lagasse, Franz van Bogaert, René Verbeeck en Jan Vercammen. Van de Tijdstroom verschenen er vijf jaargangen (tot 1934). Elke jaargang omvat twaalf afleveringen. Van de vijfde jaargang zijn maar vier afleveringen uitgegeven. De belangrijkste auteurs zijn naast de redactiemedewerkers: Joannes Reddingius, Huib Aerts (pseudoniem van Elmar Borg), J. Decroos, Urbain van de Voorde en Albe (pseudoniem van Renaat Anton Joostens). In het eerste nummer wordt vermeld dat het blad zich profileert als het “Orgaan der katholieke Vlaamse jongeren”. De ondertitel valt weg vanaf de tweede jaargang. Op het einde wordt altijd een overzicht gegeven van de inhoud van andere periodieken. De achterflap maakt vaak reclame voor toneelstukken of prozawerken die opvallend vaak katholiek gekleurd zijn, alsook zijn er etsen terug te vinden die politiek-religieus gekleurd zijn. De opbouw van de Tijdstroom blijft doorheen de jaren vrijwel gelijk. Het valt op dat er vanaf de tweede jaargang een bijkomend onderdeel aanwezig is in het periodiek, namelijk teksten die kaderen in contemporaine discussies over politiek en religie. 

Het periodiek verdween in 1934. Dit zou volgens Brems te maken hebben met een al te grote interne verdeeldheid tussen de medewerkers, iets wat duidelijk blijkt door een uitspraak van Vercammen: “Ik mag zelfs zeggen dat het periodiek op het goede moment is verdwenen want op dat ogenblik waren de verschillen zo markant geworden dat we niet meer samen hoorden in een periodiek” (Brems 2003:81). Ook Gerard Walschap beklemtoont het feit dat de Tijdstroommedewerkers “op dit oogenblik (…) hunnen slag nog steeds niet sloegen. Zonder epigonen te zijn, hebben zij toch ook niet vernieuwd en alhoewel het hun niet aan onderlinge saamhoorigheid ontbrak, hebben zij geen gesloten groep gevormd” (Walschap 1936:3). Interne verdeeldheid is een van de redenen waarom De Tijdstroom de wapens neerlegde, maar ook het faillissement van de uitgever Excelsior. Nadat deTijdstroommedewerkers uit elkaar gingen, beslisten Pieter Geert Buckinx, René Verbeeck en Paul de Vree in 1936 om een nieuw periodiek op te starten, namelijk Vormen (1936-1940).