Strijd om de macht

"Gard-Sivik is het enige vlaamse tijdschrift dat stelstelmatig originele eksperimentele poëzie publiceert" - Gysen 

Gesloten brief aan boontje I.png
Gesloten brief aan boontje II.png
Gesloten brief aan boontje III.png

 De redactieleden van Gard Sivik publiceerden in het tijdschrift een brief, gericht aan boontje. Boontje is een verwijzing naar de voormalige Tijd en Mens-redacteur Louis Paul Boon.

De brief is 'evenwel bij vergissing tussen de kopij voor de drukker verzeild'. Het wekt de indruk dat de brief per ongeluk gedrukt is, maar het was wel degelijk de bedoeling. Bovendien is de brief ondertekend door onbekende personen als Paul C. Brulin, Simon Gils, Gust Pernath, Tone Snoek en Hugues Vanloo. De namen zijn echter combinaties van de voor- en achternamen van de oprichters van het blad. Ze nemen met hun nieuwe identiteit afstand van de gepubliceerde brief.

De redactie van Gard Sivik verweet Tijd en Mens geen jongerenaangelegenheid te zijn. Verschillende jongeren, zoals Paul Snoek, hebben geprobeerd bijdragen te publiceren in het eerste experimentele tijdschrift. De bijdrages werden iedere keer geweigerd door onder andere Louis Paul Boon. De jonge auteurs wensten een eigen platform te creëren en richtten zelf tijdschriften op.