Het buitenland belicht: Anna Achmatova

In het kader van de zomercursus Nederlands van de Nederlandse Taalunie, ingericht door Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UGent) ontvangt Poëziecentrum twee stagiairs, die gedurende twee dagen aan de slag gaan in het documentatiecentrum van Poëziecentrum.

De Russische studente Ksenia Repina onderneemt onder leiding van Prof.Dr. Yves T'Sjoen een imagologisch deelonderzoek naar de aanwezigheid van de poëzie van de Russische dichter Anna Achmatova in de Lage Landen.

Onder het motto ‘Het buitenland bekeken’ – naar de titel van een themanummer van het academische tijdschrift Nederlandse Letterkunde (2006) – gaat de studente na hoe de beeldvorming van de in Odessa geboren schrijfster Achmatova in het Nederlands tot vandaag is verlopen.

Op basis van bronnenmateriaal gevonden in het documentatiecentrum van Poëziecentrum(dichtbundels, recensies, krantenknipsels, tijdschriftartikels, ...) geeft zij een korte neerslag van haar onderzoek op Paukeslag