De voorbije zesenveertig jaar exposeerde Jan Vanriet her en der. Individuele tentoonstellingen vonden plaats in onder andere Antwerpen, Hasselt, Brussel, Mechelen, Knokke en Gent. Tevens stelde de kunstenaar de voorbije jaren ook buiten de landsgrenzen tentoon, bijvoorbeeld in Los Angeles, Eindhoven, San Diego, Parijs, Milaan en Keulen. Hieronder vind je enkele exposities opgelijst.

Meikever, vlieg! (2008, Galerie De Zwarte Panter)

In 2008 exposeert Vanriet andermaal in De Zwarte Panter. De expositie Meikever, vlieg! stelt de Tweede Wereldoorlog centraal en wat die voor de kunst en kunstenaars betekende. De tentoonstelling blijft niet onopgemerkt, want naar aanleiding van de expo schrijft Marc Ruyters een monografie over het werk van de kunstenaar Vanriet. Parcours 1966-2008 wordt bibliofiel uitgegeven door Uitgeverij Snoeck in samenwerking met Vrienden van De Zwarte Panter.

'Parcours 1966-2008' Marc Ruyters
Jan Vanriet
Banieren 'Closing Time' Jan Vanriet
Closing Time

Closing Time (2010, Museum voor Schone Kunsten Antwerpen)

In 2010 nodigt het Museum voor Schone Kunsten Jan Vanriet uit om een kunst-act op touw te zetten. De tentoonstelling Closing Time combineert keuze uit het werk van Vanriet met meesterwerken uit de collectie van het museum. In symbiose met de schilderijen van Vanriet vertelt de museumcollectie een actueel verhaal over het menselijk tekort. Closing Time lokt maar liefst 88000 bezoekers en is de laatste expositie alvorens het museum in 2011 de deuren sluit voor ingrijpende verbouwingswerken. Op initiatief van Nederlands filosoof, dichter en schrijver Maarten Doorman en Vlaams schrijver Eric Rinckhout verschijnt in datzelfde jaar een tentoonstellingscatalogus bij Uitgeverij Ludion.

Partie de Campagne (2012, Galerie De Zwarte Panter)

Van 9 september tot en met 28 oktober 2012 loopt de tentoonstelling Partie de Campagne in Galerie De Zwarte Panter. De expositie toont naast 71 acquarellen ook diverse olieverfschilderijen, tekeningen, documentaire foto's en een reeks werken op papier. De korte film Une partie de campagne (1936) van cineast Jean Renoir diende als inspiratiebron. Bij Uitgeverij Ludion verschijnt het gelijknamige boek Partie de Campagne naar aanleiding van de tentoonstelling. Het werk wordt ingeleid door Marc Didden.

Partie de Campagne
'Omens / Tekens' Jan Vanriet

Omens / Tekens (2015, Galerie De Zwarte Panter)

Voor de 11e tentoonstelling van Jan Vanriet in De Zwarte Panter, Omens / Tekens genaamd, toont de dubbelkunstenaar recent werk op papier. Fundamentele beelden en thema's in het oeuvre van Vanriet komen aanbod in de expositie. Dikwijls zijn het uitgepuurde studies voor schilderijen of, integendeel, nieuwe interpretaties van bestaand werk. Ter gelegenheid van de tentoonstelling publiceren De Vrienden van de Zwarte Panter Omens, een boek met 36 aquarellen en een gedicht van Jan Vanriet. Het boek verschijnt op 700 exemplaren waarvan 25 exemplaren in bibliofiele editie, met drie orgininele bijgekleurde etsen, genummerd en gesigneerd door de kunstenaar.

Woorden van verf (2018, Atelier Roger Raveel)

Tien jaar na het overlijden van Hugo Claus en vijf jaar na het overlijden van Roger Raveel ging Carl De Strycker in gesprek met Jan Vanriet over dubbeltalenten, verwantschap en Vanriets eigen oeuvre. Die namiddag las Vanriet ook voor uit eigen werk. De voordracht vindt plaats op zaterdag 13 oktober 2018 in het Atelier Roger Raveel (Machelen-aan-de-Leie) en lokt vele nieuwsgierigen.

Jan Vanriet in Raveelmuseum
Jan Vanriet in het Raveelmuseum
Jan Vanriet en Carl De Strycker in het Raveelmuseum
Jan Vanriet in Raveelmuseum
Jan Vanriet in gesprek met Carl de Strycker
'Ex Voto' Jan Vanriet
Opening Ex Voto Jan Vanriet
'Ex Voto' Jan Vanriet en Leonard Nolens

Ex Voto (2018, Galerie De Zwarte Panter)

Met Ex Voto schildert Jan Vanriet een biografie in verf, een zelfportret in beelden. De kunstenaar blikt er terug op gebeurtenissen en persoonlijke ijkpunten, maar ook raakt hij 'la condition humaine' aan. De paradox is niet vreemd in het werk van Vanriet; de schoonheid van de gruwel, de kracht van kwetsbaarheid, de pelgrimstocht van een atheïst, een georkestreerde stream-of-consciousness,... Alles raakt aan alles, zo ook in Ex Voto. De expositie wordt bezocht door onder andere Bart Van Loo, Vlaams auteur en conferencier, en Cees Nooteboom. Onder impuls van de tentoonstelling die van 28 april tot 24 juni 2018 loopt, geven de Vrienden van de Zwarte Panter en Boekbinderij Jansen een tentoonstellingscatalogus uit. Er verschijnt ook een bibliofiele editie in foedraal met twee prints van Jan Vanriet in een oplage van 25 exemplaren.