Jozef Deleu, dichter

Scannen0014.jpg
Scannen0010.jpg
Scannen0009.jpg

Jozef Deleu is wellicht bekender als cultuurpoliticus en tijdschriftredacteur, dan als dichter. Toch heeft hij in de loop der jaren een mooi poëtisch oeuvre bij elkaar geschreven: een tiental reguliere bundels en ook een aantal privé-uitgaven.

De poëzie van Deleu is zowel inhoudelijk als vormelijk klassiek, tijdloos.

Hij debuteerde in 1963 met Schaduwlopen. Daarna liet hij zijn lezers al meteen zeven jaar wachten. Zijn tweede bundel, Nachtwerk, verscheen pas in 1970. Gezangen uit het achterland, de derde bundel verscheen zelfs pas na een periode van 11 jaar.

De poëzie van Jozef Deleu werd meerdere malen verzameld en gebloemleesd: in 1974 al verscheen in de reeks 'Poëtisch Erfdeel der Nederlanden', De stilte groeit. Naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van de auteur verscheen bij Nijgh & Van Ditmar in 1987 Nooit zag ik eerder, een selectie uit zijn werk, samengesteld door Jan Van der Vegt. In 2002 stelde Hugo Brems de fraaie bloemlezing Hoe het licht wandelt voor en vijf jaar later volgde Dirk De Geest met Het gaat voorbij. In die bloemlezing werden niet enkel gedichten opgenomen, maar ook een selectie uit het lyrisch proza en een aantal redevoeringen van Jozef Deleu.

In 2019 tenslotte verscheen bij Poëziecentrum Ondoorgrond, een verzameling van al zijn gedichten: zeven bundels en twee collecties lyrisch proza en daarbovenop ook een gloednieuwe bundel, Tussentijd.

Scannen0017.jpg
Scannen0016.jpg
Scannen0006.jpg
Scannen0015.jpg
coverondoorgronddef_0.jpg
Scannen0002.jpg
Scannen0001.jpg
Scannen0003.jpg
Scannen0004.jpg

De gedichten van Jozef Deleu werden ook herhaaldelijk vertaald naar andere talen. De eerste vertaling naar het Frans verscheen al in 1967. Deleu werd toen vertaald door de Belgische Franstalige dichter en uitgever Henry Fagne in de reeks Poètes néerlandais.

Een uitvoerigere keuze uit Deleus poëzie en proza verscheen bij uitgeverij L'Âge d'Homme in een vertaling van Marnix Vincent, Vivre la frontière (1999). Diezelfde Marnix Vincent vertaalde nog werk van Jozef Deleu in Les lièvres s'attroupent (2001) en L'herbe continue à croître (2007).

Je kan de poëzie van Jozef Deleu echter ook lezen in het Engels, Duits Bulgaars en het Servo-Croatisch.

Jozef Deleu is een echt boekenmens. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat hij naast zijn reguliere uitgaven voor specifieke gelegenheden ook privé-uitgaves publiceerde.

In 1977 verscheen de leporello Nooit was je mij zo ver ... (1977), die verspreid werd onder vrienden en kennissen naar aanleiding van de veertigste verjaardag van de auteur. In 1979 verscheen De handen voor de bruid.

In 2002 markeerde hij zijn afscheid als afgevaardigd-bestuurder van de Vlaams-Nederlandse Stichting Ons Erfdeel met de leporello Weggaan.

Scannen0011.jpg
Scannen0012.jpg
Scannen0013.jpg