Jozef Deleu - Citoyen de la frontière

In het najaar van 2020 nam Jozef Deleu de 70e Arkprijs van het Vrije Woord in ontvangst.

Uit het juryverslag: “Wars van alle politieke beïnvloeding en autoritair populisme bevordert, verdedigt en verspreidt Deleu al ruim zestig jaar taal en cultuur van de Lage Landen. Zijn verdiensten op het vlak van taal en cultuur zijn ongeëvenaard."

De uitreiking van de prijs, de publicatie van de nieuwe dichtbundel Geluiden voor de laatste dag (Poëziecentrum, 2021) en het verschijnen van de 19e geactualiseerde editie van Het Nieuw Groot Verzenboek (Lannoo) is een goede gelegenheid om een terugblik te geven op leven en werk van de auteur.

Deze on line tentoonstelling is tot stand gekomen met de bereidwillige medewerking van Lodewijk Deleu, Ons Erfdeel/de lage landen en het Letterenhuis.

We bedanken ook Caroline Pauwels (rector VUB) en Filip Rogiers voor hun bijdrage.