Jozef Deleu en Stichting Ons Erfdeel

Redactie Ons Erfdeel 1969

Redactie Ons Erfdeel 1969

De redactie van Ons Erfdeel (1982)
De redactie van Ons Erfdeel (1993)

In 1957 richtte Jozef Deleu samen met Jozef Declercq en Jan Delrue het tijdschrift Ons Erfdeel op. Ons Erfdeel-Notre Patrimoine zoals het aanvankelijk heette, werd opgericht op instigatie van schrijver, dichter en cultuurpropagandist André Demedts. Het was in het begin een tweetalig tijdschrift, bedoeld als contactblad voor jongeren uit Vlaanderen, Nederland én Frankrijk, wars van ideologische tegenstellingen en partij-politieke standpunten.

Vanaf het begin van de jaren '70 zette een verder professionalisering van het tijdschrift zich door. In 1970 werd de Vlaams-Nederlandse stichting Ons Erfdeel opgericht, waarbij Jozef Deleu behalve hoofdredacteur van het bestaande tijdschrift, ook afgevaardigd bestuurder van de gelijknamige stichting werd. Het doel werd in de statuten omschreven als 'de culturele samenwerking tussen de Nederlandssprekenden bevorderen en de cultuur van Nederland en Vlaanderen in het buitenland bekend maken.

In 1972 werd het voormalige logementshuis 'Den Bouw' omgevormd tot 'Dialoogcentrum Ons Erfdeel'.

Logementshuis 'Den Bouw' wordt Dialoogcentrum Ons Erfdeel
Logementshuis 'Den Bouw' wordt Dialoogcentrum Ons Erfdeel
Jozef Deleu voor het Dialoogcentrum Ons Erfdeel
Covers tijdschrift Ons Erfdeel
Covers tijdschrift Ons Erfdeel
Covers tijdschrift Ons Erfdeel
Covers tijdschrift Ons Erfdeel
Covers tijdschrift Ons Erfdeel
Covers tijdschrift Ons Erfdeel

De eerste nummers verschenen drie keer per jaar op een oplage van 150 exemplaren en omvatten ongeveer 20 pagina's. Al vrij snel groeide de belangstelling voor het tijdschrift exponentieel, zeker in het Nederlandstalige taalgebied. Na een drietal jaar werd het blad eentalig Nederlands.

Vanaf de derde jaargang werd Ons Erfdeel driemaandelijks. Vanaf de vijfde jaargang werd het tijdschrift gepatroneerd door een Raad van Advies, bestaande uit prominenten uit de culturele wereld.

Om tot een betere integratie van de gedrukte en de digitale publicaties te komen, werd het tijdschrift in 2020 (63e jaargang) herdoopt tot de lage landen en werd er een levendige wisselwerking gecreëerd met de nieuwe website De Lage Landen.

Stichting Ons Erfdeel richt zich expliciet niet enkel op inwoners van het Nederlandstalig taalgebied. Er was niet alleen het aanvankelijk tweetalige karakter van Ons Erfdeel-Notre Patrimoine. In juni 1972 verscheen de eerste aflevering van het Franstalige blad Septentrion en in 1976 volgt het tweetalige jaarboek De Franse Nederlanden/Les Pays-Bas Français.

Septentrion en De Franse Nederlanden/Les Pays-Bas Français richten zich tot de francofonie en bieden een spiegel van de kunst, literatuur, taal, geschiedenis en maatschappij in Vlaanderen en Nederland.

Vanaf 2020 (49ste jaargang) verschijnt Septentrion tweemaal per jaar als bookzine en wordt het telkens gewijd aan één thema. Het Franstalige jaarboek De Franse Nederlanden/Les Pays-Bas Français hield in 2018 op te bestaan in gedrukte vorm en kreeg vanaf 2019 een digitale pendant met de nieuwe website Les Plats Pays (Frans).

Covers tijdschrift Septentrion
Covers tijdschrift Septentrion
Covers tijdschrift Septentrion
Cover jaarboek De Franse Nederlanden / Les Pays-Bas Français
Cover jaarboek The Low Countries
Cover jaarboek The Low Countries
Cover jaarboek The Low Countries

Om ook een Engelstalig doelpubliek te kunnen bedienen, verscheen in 1993 de eerste aflevering van het Engelstalige jaarboek The Low Countries. Na 26 afleveringen verscheen in 2018 het laatste nummer in druk met als thema ‘About suffering they were never wrong, The old Masters’ – Dutch and Flemish Artists Around the Globe'. Sindsdien wordt ook het Engelstalige doelpubliek bediend via de nieuwe websites The Low Countries.

Jozef Deleu was gedelegeerd bestuurder van Stichting Ons Erfdeel en hoofdredacteur van alle publicaties tot 30 april 2002. Hij werd in beide functies opgevolgd door Luc Devoldere, die op zijn beurt per 1 januari 2021 werd opgevolgd door Hendrik Tratsaert.

Hoewel de publicaties (tijdschriften, boeken) centraal staan in de werking van Stichting Ons Erfdeel worden ook geregeld activiteiten georganiseerd. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar de promotie van Nederlandstalige dichters in het buitenland.

Op 29 maart 1988 lazen een aantal dichters voor in het Consulaat-Generaal van België in Rijsel tijdens de manifestatie Poésie en Flandre. Op 22 maart 1990 waren er ook een aantal dichters te gast in het Instituut Néerlandais in Parijs tijdens de manifestatie Poésie du Pays d'Ensor.

In 2002 bestond het Vlaams Parlement dertig jaar. Naar aanleiding van die verjaardag en naar aanleiding van de opening van het 'Huis van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers' organiseerde Jozef Deleu een groot poëziefeest in het Vlaams Parlement onder de noemer Poëten in het Vlaams Parlement. Bij die gelegenheid verscheen er ook een bloemlezing. De formule bleek zo succesvol dat ze een paar keer herhaald werd.

Poésie en Flandre - uitnodiging
Poésie en Flandre - onderonsje met Hugo Claus
Poésie en Flandre - dichters op de eerste rij
Poésie en Flandre - dichters op de eerste rij
Poésie du Pays d'Ensor : Geert van Istendael aan het woord
Stefan Hertmans leest voor tijdens Poésie du Pays d'Ensor
Dirk van Bastelaere leest voor tijdens Poésie du Pays d'Ensor
Cover Poëten in het Parlement
4e editie van Poëten in het Parlement
4e editie van Poëten in het Parlement
3e editie van Poëten in het Parlement
3e editie van Poëten in het Parlement
3e editie van Poëten in het Parlement
Laatste redactievergadering van Ons Erfdeel onder hoofdredacteurschap van Jozef Deleu
Laatste redactievergadering van Septentrion onder hoofdredacteurschap van Jozef Deleu
Overdracht van "de zwarte kas van de fondation"
Luc Devoldere brengt een muzikale ode aan Jozef Deleu
Medewerkers nemen afscheid bij het pensioen van Jozef Deleu
Gedicht van Jozef Deleu vereeuwigd in het station van Lichtervelde
Afscheid door de grote poort. Jozef Deleu wordt bij zijn pensioen gefêteerd in Vooruit.
Afscheid door de grote poort. Jozef Deleu wordt bij zijn pensioen gefêteerd in Vooruit.

In 2002 kwam er een eind aan een tijdperk. Jozef Deleu nam afscheid als afgevaardigd bestuurder van Stichting Ons Erfdeel en hoofdredacteur van de verschillende publicaties van de stichting.

Medewerkers, collega's en vrienden uit de culturele sector maakten er echter een afscheid "door de grote poort" van. Bij de laatste redactievergaderingen werd er telkens nog een groepsfoto genomen, de medewerkers zorgden voor een schitterend afscheidsfeest in de kantoren van Ons Erfdeel (en in het station van Lichtervelde, waar nog een gedicht van Deleu werd onthuld). De culturele sector zette Jozef Deleu nog in de bloemetjes in Kunstencentrum Vooruit in Gent. Deleu werd opgevolgd door Luc Devoldere, die op het pensioenfeestje van Jozef Deleu een kleine muzikale hommage bracht.