Referentielijst

Bots, H. & Levie, S. Alisa. (2006). Periodieken en hun kringen: een verkenning van tijdschriften en netwerken in de laatste drie eeuwen. Nijmegen: Vantilt.

Brems, H., & De Geest, D. (1991). Opener dan dicht is toe : poëzie in Vlaanderen 1965-1990. Leuven: Acco.

Carette, H. (2011). ‘Betoel en de Betoeliens’. Gierik 111 [Online]. Geraadpleegd op 1 april 2017 via http://www.gierik-nvt.be/wp-content/uploads/2016/01/111_7_9.pdf.

Darge, P. (1978). ‘Een middag met H. De Coninck’. Radar 11/12, 47-56.

Fontier, J. (1997). Ramon. Maten & gewichten. Brugge: Walleyndruk.

Ramon, R. (1975). ‘Jan Van der Hoeven of het kantelen van het blauw’. Radar 3/4, 7-29.

Ramon, R. (1975). ‘Karel Čapek, of de utopie als engagement’. Radar 1, 12-17.

Ramon, R. (1978). ‘Kritiek’. Radar 11/12, 72-79.

Ramon, R. (1979). ‘Contramine: vijf jaar positief’. Radar 13, 52-58.  

Ramon, R. (2002). Visie Versa. Internationale tentoonstelling concrete en visuele poëzie in Brugge. [brochure].

Ramon, R. (2014). Vorm & visie. Gent: Poëziecentrum.

Redaktie (1976). ‘Mat’. Radar 5,2.

Swimberghe, P. (2012). ‘Hommage aan Raaklijn: avant-garde uit Brugge’. Knack Weekend, 17 december 2012 [Online]. Geraadpleefd op 1 april 2017 via http://weekend.knack.be/lifestyle/hommage-aan-raaklijn-avant-garde-uit-brugge/article-opinion-453039.html.

Van der Hoeven, J. ‘1975). ‘Twee grafschriften’. Radar 3/4, 48.

Van der Hoeven J. (1977). ‘Poesia vivisa’. Radar 7/8, 45-51.

Willemyns, R. (1975). ‘Naar een materialistische taaltheorie?’. Radar 2, 12-15.

Willemyns, R. (1976). ‘Taalbarrière en taalzorg’. Radar 5, 15-23.  

 

Persoonlijke communicatie

Ramon, R. ‘Over Radar’. Door Van Rillaer Luna, 2017, Brugge.