Visuele gedichten in Radar

Hiernaast staat een selectie van drie visuele gedichten, waarvan twee van Ramon en één van De Vree, om de stelling dat het tijdschrift de visuele poëzie een podium geeft te ondersteunen. De gedichten zijn bovendien alle drie politiek geëngageerd, wat een essentieel kenmerk is van de visuele poëzie.

 

Visueel gedicht 'Viva la muerte!' van Renaat Ramon
Visueel gedicht 'Wintermärchen' van Renaat Ramon
Radar: visueel gedicht 'pacem in terris' van De Vree