De familie Van Londersele

Familie Van Londersele
Covers bundels Roel Richelieu Van Londersele
Cover 'De Overtocht' (1994)
Roel, Mats en Siemen plukken kiwi's uit hun eigen tuin
Poster 'Mats' - Roel Richelieu Van Londersele

Roel Richelieu Van Londersele werd geboren in Ninove op 30 juni 1952 als Raoul Van Londersele. Op bijgaande foto zie je de twaalfjarige Raoul, moeder Godelieve Timmermans, vader Frans Van Londersele en onderaan grootvader Victor Van Londersele.

De vader-figuur duikt herhaaldelijk op in het werk van Van Londersele. In de bundel Mijn geboomde vader neemt de auteur afscheid van een te vroeg overleden vader. Ook in latere gedichten duikt de vader herhaaldelijk op, evenals andere familieleden. In de cyclus ‘De Jaren’ uit de bundel Tot zij de wijn is maken we bijvoorbeeld kennis met een - in werkelijkheid onbestaande - broer en de grootouders.

Grootvader Van Londersele was ook het hoofdpersonge van de roman ‘De overtocht’. Het boek gaat over de droom van zijn grootvader om zich in Amerika te vestigen. Op een dag kon hij meevaren naar Liverpool, van waaruit hij als verstekeling met een transatlantisch schip de overtocht zou maken.

 

Roel Richelieu Van Londersele heeft twee zonen, Siemen en Mats, aan wie hij ook een aantal gedichten gewijd heeft. Met het gedicht 'Mats' won hij de publieksprijs van de Herman de Coninckprijs in 2010. Het gedicht werd op een poster op 23.000 exemplaren verspreid in de Vlaamse boekhandels.

 

Roel Richelieu Van Londersele leest het gedicht 'Voor Siemen' uit de bundel Een mens op de bodem.

 

De jonge Raoul was erg geboeid door de schilderkunst en wilde naar de Kunstacademie, maar dat mocht niet. Hij doorliep dan maar het Koninklijk Atheneum in Ninove, werd 12 jaar de primus van de klas en ontving de gouden Staatsmedaille voor Wilskracht van het Ministerie van Onderwijs.

Het ouderlijk plan was dat hij scheikundig ingenieur zou worden (hij had wetenschappen A gevolgd), maar met de smoes dat hij door zijn daltonisme geen lakproeven kon doen, kon hij aan UGent Germaanse filologie volgen, iets wat veel beter aansloot bij zijn interesses.

Medaille voor Wilskracht van Raoel Van Londersele
Medaille voor Wilskracht van Raoel Van Londersele
Klassiek stilleven - Roel Richelieu Van Londersele
Roel Richelieu Van Londersele, ook een beeldend kunstenaar
Covers bundels Roel Richelieu Van Londersele
Covers bundels Roel Richelieu Van Londersele

Kunstacademie zat er dus niet meteen in voor de jonge Raoul, maar toch begon hij toen al te schilderen. Op bijgaande foto zien we een voorbeeld van een klassiek stilleven dat Raoul op zeventienjarige leeftijd schilderde en signeerde onder het pseudoniem Ravalo.

De beeldend kunstenaar in Van Londersele kwam later helemaal tot wasdom en hij stelde geregeld zijn gouaches, grafiek en olieverfschilderijen tentoon. Een aantal van zijn dichtbundels hebben ook eigen grafisch werk op de cover.

Frans Vynck, oud-docent aan UGent en kunstkenner, omschreef het beeldend werk van Van Londersele in een uitnodiging voor een tentoonstelling als volgt: "Een fantasmagorische wereld doemt voor ons op, waarin naast de vrouw, vooral zoömorfe wezens figureren. Die fantastiek heeft evenwel een symbolische dimensie. De bewuste mens voelt zich vervreemd, bedreigd door tirannieke krachten van de samenleving. De kunstenaar tracht daaraan te ontsnappen door wat hij noemt een 'mutatie'."

In deze digitale tentoonstelling richten we ons verder uitsluitend op de poëzie van de auteur en blijven zijn romans, thrillers en zijn grafisch werk verder buiten beschouwing.