Bronnen

BEEREN, W.A.L. et al. (red.) (1979). Actie, werkelijkheid en fictie in de kunst van de jaren ’60 in Nederland. Rotterdam: Museum Boymans-van Beuningen.

VAN BERLAER-HELLEMANS, D. (1980). ‘Jan Emiel Daele’. In: Kritisch literatuur lexicon van de Nederlandse literatuur na 1945. Martinus Nijhoff: Groningen.

BERNAERTS, L., D. DE GEEST, H. VANDEVOORDE & B. VERVAECK (red.) (2015). Het lab van de sixties. Positionering en literair experiment in de jaren zestig.    Gent: Academia Press.

BLOM, J.C.H. & E. LAMBERTS (red.) (1993). Geschiedenis van de Nederlanden. Rotterdam: Rijswijk.

BREMS, H. (2006). Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005. Amsterdam: Bert Bakker.

BREMS, H. & D. DE GEEST (1991). Poëzie in Vlaanderen 1965-1990. Opener dan dicht is toe. Leuven: Acco.

BRIJS, S. (1998). Kruistochten. Amsterdam: Atlas.

BROUWERS, J. (1983). De laatste deur. 17-30.

BROUWERS, J. (1978). ‘Kladbloek II’. Tirade 22 (237), 350-364.

BRUSSELMANS, H. (1980). Jan Emiel Daele (1942-1978), een inzicht in zijn oeuvre [masterproef]. Gent: Universiteit Gent.

DAELE, J.E. (1975). ‘Toen ik nog iets durfde te doen zonder veel na te denken: daele (1966-1968)’. Bulkboek 4 (44), 3.

DORLEIJN, G.J. & K. VAN REES (red.) (2006). De productie van literatuur. Het literaire veld in Nederland 1800-2000. Nijmegen: Vantilt.

D'HAVELOOSE, W. ‘Daele (1966-1968)’. Geraadpleegd op 22 februari 2017 via http://literairgent.be/lexicon/tijdschriften/daele/.

D'HAVELOOSE, W. ‘Daele, Jan Emiel (Gent, 12.04.1942 - Gent, 14.02.1978)’. Geraadpleegd op 22 februari 2017 via http://literairgent.be/lexicon/auteurs/daele-jan-emiel/.

LISSENS, R.F., M. JANSSENS, J. KRUITHOF, H. SCHOLTEN, L. STRENGHOLT, P. DE WISPELAERE (1986). Winkler Prins. Lexicon van de Nederlandse   letterkunde. Amsterdam/Brussel: Elsevier.

MOURITS, B. (2001). ‘Dichter zoekt publiek. Over dichters en massacultuur in de jaren zestig’. Literatuur 18 (6), 371-378.

SPINOY, E (1985). ‘Marcel Van Maele’. In: Kritisch literatuur lexicon van de Nederlandse literatuur na 1945. Martinus Nijhoff: Groningen.

THOLEN, W. (2003). ‘Jan Emiel Daele’. OpSpraak Nieuwegein 9 (22), 26-28.

TORMANS S. (2010). ‘Kunnen we over het leven praten?’. Knack 40 3 (20/01/2010). 43-46.

VANGANSBEKE, J. (1999). ‘Hersentjes met appelmoes’. Kreatief 5 (4), 44-53.

WITTE, E. & A. MEYNEN (2006). De geschiedenis van België na 1945. Antwerpen:Standaard.