DAELE LITERAIR-KREATIEF TIJDSCHRIFT

In oktober 2018 zal het vijftig jaar geleden zijn dat het tijdschrift daele voor het laatst verscheen. daele doet bij het grote publiek al lang geen belletje meer rinkelen, maar het was één van de gestencilde tijdschriften die in de tweede helft van de twintigste eeuw bijgedragen hebben tot de positionering van de vernieuwende literatuur in Vlaanderen. daele was het eenmanstijdschrift van Jan Emiel Daele en is ontstaan te Gent in de tweede helft van de woelige en revolutionaire jaren zestig, die gekend staan om contestatie, emancipatie, seksuele revolutie en de jongerencultuur. In het eenmanstijdschrift vinden we een eigenzinnig selectie van inzendingen van jonge Zestigers, waarin die revolutionaire tijdsgeest doorklinkt. 

Deze tentoonstelling werd aangemaakt in de context van het onderzoeksseminarie Nederlandse Letterkunde onder mentoraat van prof. Yves T’Sjoen en dr. Els Van Damme en sluit aan bij mijn bachelorproef over het tijdschrift daele.