Over het landschap en de wereld

Miriam Van hee leest 'Een kleine vallei' naar aanleiding van de startshow van de Poëzieweek 2021

Het landschap speelt een erg belangrijke rol in het werk van Miriam Van hee. Van hee is een scherp observator van kleine en grote landschapselementen zoals stroompjes, poelen, bomen, weiden, heuvelruggen, ...  Ze koppelt die landschapselementen in haar gedichten aan haar persoonlijk emotioneel landschap. In een interview in Poëziekrant in 2017 drukte ze het als volgt uit: "In elk gedicht zoek ik uit wat mijn plaats is".

Bijgevoegd filmfragment uit de Startshow van de Poëzieweek is een mooie illustratie van de verwevenheid van het landschappelijke en het persoonlijke. Miriam Van hee leest: 'Een kleine vallei'

 

Gezien het belang van het landschap in het werk van Van hee is het dan ook geen toeval dat ze in 2009 door vzw dederdeoever uit Schellebelle aangesteld werd als Landschapsdichter.

Tijdens de zomermaanden werd een poëzie- en kunstparcours opgesteld in de Kalkense Meersen. De gedichten waren van Miriam Van hee en het beeldend werk is van Johan Parmentier.

Het motto van die editie van het project Landschapsdichter was "Wij woonden hier" en dat was meteen ook de titel van een gelegenheidspublicatie met gedichten en beeldend werk, uitgegeven door Arte Libro

Miriam Van hee, landschapsdichter Schellebelle
Miriam Van hee, landschapsdichter Schellebelle
Miriam Van hee, landschapsdichter Schellebelle
Miriam Van hee, landschapsdichter Schellebelle
Miriam Van hee, landschapsdichter Schellebelle
Een gezellig onderonsje tijdens 'Poésie en Flandre'.
Miriam Van hee en Hans Tentije op het Ohrid International Summer Festival
Miriam Van hee en literaire collega's in Lissabon
Miriam Van hee, Rutger Kopland en Jozef Deleu
Miriam Van hee en Leonard Nolens in gesprek
Dichtersdiner in Morelia (Mexico)
Poésie en Flandre - dichters op de eerste rij
'Poésie en Flandre' in het Belgisch Consulaat-Generaal in Rijsel
Luuk Gruwez en Miriam Van hee tijdens een vertaalworkshop in Zuid-Afrika
Wannie Carstens en Miriam Van hee

De observatie van landschappen hangt voor Miriam Van hee vaak samen met reizen. Die reizen staan vaak in het teken van haar schrijverschap. Ze leest - vaak in het gezelschap van andere Nederlandstalige dichters -  geregeld voor op buitenlandse literaire festivals en maakt gebruik van buitenlandse residentiemogelijkheden voor schrijvers om aan een project te werken.

In 2014 was Miriam Van hee te gast in Käsmu in Estland voor een schrijversresidentie. Ze schreef er een cyclus gedichten met als titel 'Lente in Käsmu', die werd opgenomen in de bundel Als werden wij ergens ontboden. In onderstaand fragment leest ze het titelgedicht uit deze cyclus:

Interview met Miriam Van hee tijdens het Chair Poetry Festival (India)

 

In 2018 was Miriam Van hee te gast op de eerste editie van het Chair Poetry Festival in Kolkata in India. In een interview vertelt ze over het belang van reizen en het bijwonen van internationale poëziefestivals voor haar en haar werk.