Selectieve Bibliografie


Hadewijch herontdekt

Angelus A. Angillis & Edward van Even. Liederen eener onbekende kloosterlinge uit de 13e eeuw, voor de eerste mael uitgegeven naer een hs. der Burgondische Bibliotheek. Tielt: Horta-De Laere, 1854.

Franz Joseph Mone. ‘Minnelieder einer Nonne’. In: Franz Joseph Mone. Übersicht der niederländischen Volks-Literatur älterer Zeit. Tübingen: Ludwig Friedrich Fues, 1838.

Hadewijch. Liederen.  Uitgegeven, ingeleid, vertaald en toegelicht door Veerle Fraeters & Frank Willaert; met een reconstructie van de melodieën door Louis Peter Grijp. Groningen: Historische Uitgeverij, 2009.

Hadewijch en Bloemardinne

Edward van Even. ‘Hadewijch en Bloemardinne’. In: Dietsche Warande en Belfort. Jg. 9 (1896), 49-57.

Paul Fredericq. ‘De geheimzinnige ketterin Bloemardinne (zuster Hadewych) en de secte der ‘Nuwe’ te Brussel in de 14de eeuw’. In: J. Vuylsteke. Geschiedenis der Inquisitie in de Nederlanden. Deel 2. De Nederlandsche inquisitie tijdens de 14de eeuw. Gent/ ’s Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1897.

Jozef van Mierlo. ‘Hadewijchiana III. Over de ketterin Bloemardinne’. In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, jg. 40 (1927), nr. 5, 425-442.

Charles Ruelens. ‘Jan van Ruusbroek en Bloemardinne’. In: Jozef Vercouillie. Werken van zuster Hadewijch. Deel 3. Gent: Annoot-Braeckman, 1905.


Hadewijch en de nieuwe mystiek

Annette van Dijk. 'Welk een ketter is die vrouw geweest!' De plaats van Albert Verwey in de Hadewijchreceptie. Hilversum: Verloren, 2009.

Albert Verwey. De Vizioenen. Antwerpen: De Sikkel, 1922.


Hadewijch, Vlaams en katholiek

Christian de Borchgrave. Eerst Vlaanderen voor Christus. De pionierstijd van het Ruusbroecgenootschap. Averbode: Altiora, 2001.

Jozef van Mierlo. De poëzie van Hadewijch. Antwerpen: Standaard Boekhandel, 1931.

Jozef van Mierlo. ‘Geestelijke kunstlyriek’. In: Frank Baur en Jozef van Mierlo. Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. 's-Hertogenbosch/ Brussel: L.C.G. Malmberg/ Standaard Boekhandel, 1940.

Geert Warnar. ‘De studie van de geestelijke letterkunde tussen 1900-1950. Van Mierlo (1878-1958) en de anderen’. In: Wim van Anrooij, Dini Hogenelst, Geert Warnar (Eds.). Der vaderen boek. Beoefenaren van de studie der Middelnederlandse letterkunde. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2003.

Frank Willaert. ‘Van Mierlo. De voordelen van vooroordelen’. In: Literatuur, jg. 6 (1989), nr. 6, 345-349.

Hadewijch en het feminisme

Edward van Heer. ‘Frieda Pittoors: Apostolos Panagopoulos’. In: Etcetera, jg. 3 (1985), nr. 12, 26.

Laura Moeneclaey. Ik ben mijn bruid! De doorwerking van Hadewijchs 'Visioenen' in Frieda Pittoors' toneelstuk 'Hadewych'. Antwerpen: Universiteit Antwerpen, 2015.

Frieda Pittoors. Hadewych. In: Etcetera, jg. 3 (1985), nr. 12, 27-35.


Hadewijch vandaag

Kurt de Boodt. Minnezang. Een gedicht. Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2011.

Charles Ducal. De buitendeur. Antwerpen/ Amsterdam: Houtekiet/ Atlas Contact, 2014.

Hadewijch. Liederen.  Uitgegeven, ingeleid, vertaald en toegelicht door Veerle Fraeters & Frank Willaert; met een reconstructie van de melodieën door Louis Peter Grijp. Groningen: Historische Uitgeverij, 2009.

Emy Koopman. Orewoet. Amsterdam: Prometheus, 2016.