Moderne Hadewijch-receptie: zes markante momenten

Vanaf de negentiende eeuw fungeert de dertiende-eeuwse dichteres Hadewijch als blank canvas waarop de meest uiteenlopende individuen hun artistiek, filosofisch of politiek programma projecteren. In de receptie van haar teksten verschijnt ze nu weer als ketter, dan weer als ware gelovige; soms als vrijgevochten feministe, dan als getormenteerde minnares. In onze virtuele tentoonstelling worden zes markante momenten uit deze kleurrijke receptiegeschiedenis belicht.

 

---------------------------------------------------------------------

Deze tentoonstelling kadert in de onderzoeksstage van Sarah Menu, studente Nederlandse Taal-en Letterkunde (Universiteit Antwerpen) aan het Ruusbroecgenootschap onder begeleiding van prof. Veerle Fraeters. De webtentoonstelling werd gemaakt naar aanleiding van 'Die minne es al, een Hadewijchfestival'.