Dichters in flessen

In de tweede helft van de twintigste eeuw heeft het gedicht de hegemonie van het boek verlaten. Sinds de jaren zestig dook het op op poster, bierviltjes, kussenslopen, ... De dichter kan echter een gedicht ook in een fles stoppen en die dan afsluiten, waardoor er als het ware een gebotteld gedicht ontstaat.

Men kan als lezer dat gedicht vervolgens, als goede wijn, in de fles laten om te rijpen en 'beter' te worden. Men kan er echter ook voor kiezen  om de fles onmiddellijk stuk te gooien om zo onmiddellijk het gedicht te kunnen lezen. Fles en papier krijgen dan als het ware de functie van een S.O.S bericht.

 

De Gebottelde Gedichten van Marcel Van Maele

In 1972, na de pubicatie van zijn dichtbundel Annalen, schakelde Marcel Van Maele over naar het publiceren van allerlei ongewone boekobject. De teksten die Van Maele schreef heetten erg hermetisch te zijn. Van Maele die worstelde met zijn hang naar authentiek kunstenaarschap enerzijds en met zijn verlangen naar publieke erkenning anderzijds, trok als het ware ten strijde tegen zijn eigen teksten. Hij maakte ze letterlijk onbereikbaar, zowel voor zichzelf als voor de lezer: hij verbrandde ze, goot ze in polyester, sloot ze op in een vogelkooi , ...

Een van zijn pogingen om zijn gedichten onbereikbaar te maken, nam de vorm aan van een serie flessen, de reeks "Gebottelde Gedichten", waarvan er in totaal 7 verschillende versies zouden ontstaan in de loop der jaren.

De eerste editie onstond in 1972. De fles bevatte een S.O.S.-gedicht afkomstig uit Bulgarije. Het gedicht ontstond tussen 3 juni en 21 augustus 1972, toen Van Maele in Sofia verbleef.

 

11_1.JPG

Duvelse poëzie

De Duvel van Guido Lauwaert

Sommige mensen die hem kennen, zouden Guido Lauwaert, wel eens als een 'duveltje' of op zijn minst een 'duvelstoejager' omschrijven. Het is dan wellicht ook geen toeval dat Lauwaert bij de voorstelling van zijn bloemlezing met gedichten over Gent in 2010, een hedendaagse variant van Van Maeles Gebottelde Gedichten presenteerde in een ... Duvelfles.

Elke gedicht dat opgenomen werd in de bloemlezing werd apart gebotteld door brouwerij Moortgat. De dichters die opgenomen zijn in de bloemlezing, kregen hun respectievelijk gebotteld gedicht aangeboden. De flessen met gedichten van overleden dichters werden onder het aanwezige publiek op de boekvoorstelling verloot. Enkele flessen werden ook aan personaliteiten en instellingen geschonken.

De persoonlijke worsteling die aan het werk van Van Maele ten grondslag lag, is in deze context volledig afwezig, maar als pr-stunt kon het wel tellen natuurlijk.