Dichters op flessen

In het eerste deel van de tentoonstelling kwamen een aantal voorbeelden aan bod, waarbij dichters gedichten in flessen bottelden. Er zijn echter ook tal van voorbeelden waarbij de dichter niet betrokken was bij het brouwproces, maar waarbij enkel zijn of haar naam werd gekoppeld aan een bepaalde drank. In sommige gevallen kan dit gezien worden als een eerbetoon aan de dichter, in andere gevallen is het opzet wellicht meer mercantiel van aard.

 

60_2.JPG

Fles 'In Flanders Fields'

In 1998 herdacht men dat het tachtig jaar geleden was dat de Eerste Wereldoorlog beïndigd werd. Er werden tal van activiteiten georganiseerd en de media stonden bol van het herdenkingsnieuws.

Een van de bekendste frontdichters was John McCrae, auteur van het klassiek geworden gedicht 'In Flanders fields', die ook aan het front zou sneuvelen.

Dat er in de Westhoek tijdens de Eerste Wereldoorlog bitter weinig wijn werd gedronken, weerhield een aantal enthousiastelingen er niet van om een wijnfles op de markt te brengen, met op het etiket de eerste strofe van het ontsterfelijke gedicht van McCrae. Onder de oorspronkelijke tekst, stond de Nederlandse vertaling van de strofe. Die vertaling was van de hand van Herwig Verleyen, die eerder al een boek publiceerde over John McCrae. Vormgeving fles: John Meyfroodt.

 

Nomen est omen

In het vorige voorbeeld werd er nog een tekstuele link gelegd tussen het object en de dichter. Vaak beperkt het poëtisch karakter van een bepaalde drank zich tot de vermelding van een naam, al dan niet in combinatie met een foto of een tekening. Dit kan als een eerbetoon worden opgevat, maar is soms slechts een manier om een nieuwe markt aan te boren voor een bepaald product.

Louis Paul Boon lustte te zijner tijd wel een "neutje". Een Aalsterse likeurstoker vond het dan ook gepast om een Louis Paul Boon jenever op de markt te brengen. Elk flesje droeg de foto van Boontje en om het keurmerk nog wat meer te vergulden, droeg elke fles ook de handtekening van Jo Boon, de enige zoon van Louis Paul Boon.

Of Vondel, Jacob Van Maerlant en Guido Gezelle er ook wel pap van lustten, is minder bekend. Toch mochten zij respectievelijk hun naam ontlenen aan een Vondel-bier, een Damse Tripel en Guido.

 • 61_1.JPG

  "Gezelleg" biertje

 • 17_1.JPG
 • 90.JPG
 • DSC_4002.JPG
61_1.JPG

"Gezelleg" biertje

Vlaamse Vedetten

Dat het gebruik van dranketiketten niet louter iets is dat tot de folklore van kleine artisanale brouwerijtjes en lang overleden dichter behoort, werd bewezen door Boek.be, de platformorganisatie voor het boekenvak in Vlaanderen.

Op 4 en 5 september 2011 werd de Vlaamse literatuur gepromoot op Manuscripta, de jaarlijkse opening van het boekenseizoen in Amsterdam.

Onder het motto "Vlaamse Vedetten op Manuscripta" stelde de VUV (Vlaamse Uitgevers Vereniging, onderdeel van Boek.be) de oogst van acht Vlaamse uitgeverijen voor op Manuscripta. Een van de promotiemiddelen die ze daarvoor gebruikten, werd aangereikt door het biermerk Vedett, dat in Vlaanderen bekend is omwille van zijn gepersonaliseerde etiketten. Speciaal voor Manuscripta creëerden VUV en brouwerij Duvel Moortgat (de brouwerij achter Vedett) gepersonaliseerde etiketten met daarop de covers van nieuwverschenen publicaties.

Dit is een mooi voorbeeld van hoe een 'hippe' merknaam als Vedett gebruikt wordt om ook literatuur meer 'cool' aan te meten.

 • 3_1.JPG
 • 3_2.JPG
 • 3_3.JPG
 • 3_4.JPG
 • 3_5.JPG
 • 3_6.JPG
 • 3_7.JPG
 • 3_8.JPG
3_1.JPG