Oude wijn van vreugd' gekelderd. Dichters en drinkers

Al van in de klassieke oudheid werd de link gelegd tussen dichters en hun bovennatuurlijke drinkebroers Dionysus en Bacchus.

Talrijk zijn de lofliederen die de dichters op alle facetten van de drank en het drinken hebben bezongen. Van de lichte beneveling die voor inspiratie zorgt, over de zware roes die die inspiratie weer het zwijgen oplegt, tot de koude rillingen van de alcoholicus.

Even talrijk als gedichten over drank, zijn ook de recipiënten, die  op een of andere manier op poëtische manier zijn verrijkt.

Deze tentoonstelling brengt een aantal van die objecten samen.

Oude wijn van vreugd gekelderd,
Die, mijn late lust en lied,
Daaglijks op mijn tafel heldert
In verkristallijnd verdriet -

P.C. Boutens

Start tentoontelling

Inhoud


Credits

Poëziecentrum, foto's Paul Vergauwe