Overzicht van gebruikte bronnen

Cailliau, M. (1994). ‘Joris van Severen en de katholieke leer’. In: Cailliau H. (red.), Gedenkboek Joris van Severen 1894-1994. Aartselaar: Nationaal studie- en documentatiecentrum Joris van Severen, 123-156.

D’Haese, J. (1981). Wies Moens. Gent: Provinciebestuur Oost-Vlaanderen.

De Wever, B. (red.) Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Deel 3. Tielt: Lannoo.

Eeckhout, J. (1931). Litteraire profielen IV. Michiel De Swaen, Jan Hammenecker, Maurits Sabbe, Urbain van de Voorde, Cyriel Buysse, Antoon Coolen, Fernand Severin, André Beaunier, Louis Hémon. Gent: Vanmelle.

Herreman, R. (1966). Achilles Mussche. Antwerpen: Helios.

Inghelbrecht, B. (1999). De Vlaamse literaire tijdschriften van het interbellum. Cherchez la femme [masterproef]. Gent: Universiteit Gent. 

Spinoy, E. (1995). ‘Tussen moderniteit en reactionair katholicisme’. DWB 140, nr. 5, 700-714.

Vanacker, D. (1991). Het aktivistisch avontuur. Gent: Stichting Mens en Cultuur. 

Vanlandschoot, R. (2006). ‘Vlaanderen, de Vlaamse Beweging en Frederik van Eeden (1918-1922)’. Wetenschappelijke tijdingen 65, nr. 4, 270-300.

Van den Bossche, S. (2007). ‘”Een stille ongemanierde volksjongen”: Jos Verdegem 1897-1957, Wies Moens en ‘Ter Waarheid’’. Wetenschappelijke tijdingen 66, nr. 2, 146-162.

Van Gorp, H. (red.) (2007). Lexicon van literaire termen. Mechelen: Wolters Plantyn.

Verstraete, E. (1984). ‘De poëzie van Wies Moens’. In: Verstraete, E. (red.), Wies Moens 1898-1982. Gedenkboek. Antwerpen: Stichting Mercator-Plantijn, 227-266.

Verstraete, P.J. (2010). Joris van Severen. Een biografisch portret. Soesterberg: Aspekt.