Ter Waarheid

Ter Waarheid met het gedachtenleven in Vlaanderen en in de wereld, kortweg Ter Waarheid, is een Vlaams tijdschrift dat tussen 1921 en 1924 zowel in België als in Nederland wordt uitgegeven. Vlaams-nationalist Joris van Severen (1894-1940) en schrijver Achilles Mussche (1896-1974) zijn de oprichters van het maandblad dat in totaal vier jaargangen telt. Het periodiek krijgt de uitgebreide ondertitel Maandschrift over Godsdienstleven, Kunst, Staatkunde in Vlaanderen en in de wereld. Hiermee wordt de opzet toegelicht: Van Severen en Mussche willen zowel de Vlaamse kunst en maatschappij aan bod laten komen als het lezerspubliek op de hoogte houden van wat er in de rest van de wereld gebeurt. Zo bevat vrijwel elk nummer Duitse, Franse en/of Engelse teksten die Van Severen letterlijk uit belangrijke buitenlandse tijdschriften overneemt. Het aandeel van literatuur in het blad is vrij groot. Naast gedichten bevat Ter Waarheid recensies over romans en gedichten van binnenlandse en buitenlandse auteurs. Aan het begin van de derde jaargang (1923) wijzigt de ondertitel van het tijdschrift naar Maandschrift van kritiek en van initatie in het geestesleven der menschen. Hiermee verschuift ook het inhoudelijke zwaartepunt: de nadruk ligt vanaf dan veel meer op filosofie en het politiek-ideologische discours. Het aandeel van literatuur vermindert aanzienlijk.