Transnationalisme

De werken van schrijvers en dichters circuleren en functioneren niet alleen in het taalgebied waar de initiële productie, distributie en receptie van hun literaire werk plaatsvindt, maar ook buiten de grenzen van het taalgebied waartoe hun werken gerekend word. Dit verschijnsel staat bekend als transnationalisme en kan op een elementair vlak beschreven worden als deel van het proces van globalisering  (T’Sjoen, 2015). Werken van schrijvers en dichters bewegen buiten hun taalgebied door vertalingen, optredens op internationale festivals, interviews in anderstalige media (televisie, radio, kranten en tijdschriften, internetblogs), interculturele netwerken, receptieteksten en kritische repertoires van anderstalige schrijvers en literatuurbeschouwers (zien T’Sjoen, 2015).

Het Nederlands Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren hebben een subsidiebeleid dat onder meer gericht is op literaire vertalingen en daarom worden Afrikaanse schrijvers en dichters geregeld naar het Nederlands vertaald. Veel Afrikaanse dichters krijgen ook aandacht in de Nederlandse taalgebied door uitnodigingen voor literaire festivals zoals Winternachten en Poetry International Festival en ook voor kleinere literaire evenementen van literaire uitgeverijen en organisatiess zoals het Poëziecentrum in Gent.

toenadering.jpg